Hizmetlerimiz

RPO Hizmetleri

Civitas, 2012 yılı itibarıyla RPO hizmeti vermeye başlamıştır.

2014 yılına kadar 3 farklı sektörden 1000 kişinin istihdamını sağlayan RPO konusunda uzmanlaşan Civitas, her müşterisi için ayrı paket hazırlayabilecek RPO iş akış sistemine sahiptir.

Civitas RPO Hizmetleri Süreci

 • Personel Talep Formu :

  - Personel Talep Formunun İK-RPO firmasına ulaşması
  - Yetkinliklerin iletilmesi
  - Pozisyon dosyasının açılması

 • İş Tanım Formu (İTF) :

  - İlgili birim müdürü ile yüzyüze görüşerek pozisyon detaylarının alınması
  - Özel taleplerin Civitas’a iletilmesi

 • Araştırma :

  - İlan hazırlanması: İlanların girilmesi, ilanların takibi, çekmece oluşturulması, çekmece kontrolü, çekmece dışı kalan adaylara geri bildirim.
  - Linkedin: Civitas sayfası ve şirket sayfasında ilan çıkılması. Başvuruların takibi, veri tabanı araştırması, inmail atılması, çekmece oluşturulması
  - İK ve kariyer siteleri: Veri tabanı araştırılması, çekmece oluşturulması
  - Headhunt: Sektör analizi sonrasında çıkan firmaların aranarak ilgili pozisyonda çalışan kişiler ile direkt temasa geçilmesi ve ilgilenen adayların çekmeceye atılması
  - Namehunt: İTF’de belirtilmiş, özellikle istenilen kişilere ulaşılması
  - Bölgesel çalışma: Belirli bir bölgeye yönelik çalışma yapılmakta ise o bölgeye özel bir iletişim çalışması yapılması ve başvuru alınması. Gelen başvuruların çekmeceye ayrılması

 • Ön Görüşme&Uzun Liste:

  - Tüm çekmecelerdeki adaylarla telefon ile iletişime geçilmesi, adayların kriter içi olup olmadığının araştırılması
  - Kriter içi 8-10 kişinin Uzun Liste olarak hazırlanması

 • Uzun Liste:

  - Uzun Listenin ilgili departman yöneticisi ile paylaşılması
  - Uzun Liste kabulünün gerçekleştirilmesi

 • Görüşme&Raporlama:

  - Uzun Liste öncelik sırasına göre yetkinlik bazlı görüşmelerin yapılması
  - Taraflarca belirlenecek değerlendirme formlarının doldurulması, kısa listenin oluşturulması,
  - İlgili birim müdürü ile paylaşılması

 • Kısa Liste 2. Görüşmeleri:

  - İlgili birim müdürünün uygun gördüğü adaylar ile görüşmelerin organize edilmesi
  - 2. Görüşmelerin ilgili birim müdür ile yapılması
  - Birim müdürünün görüşlerinin alınması, belirlenecek olan 2. Değerlendirme formunun doldurulması
  - Kısa Liste sonuçlarının İK departmanına raporlanması

 • Teklif Süreci:

  - Referans kontrollerinin yapılması
  - Uygun görülen adayın teklif dosyasının hazırlanarak İK ile paylaşılması
  - Teklifin hazırlanması, onaylanması
  - Hazırlanan teklifin adaya iletilmesi
  - Teklifin kabulü ve ihbar süresinin öğrenilmesi

 • Özlük Süreci:

  - Evrak listesinin aday ile paylaşılması
  - İhbar süresi ve işe başlama süresinin takibi
  - Evrakların eksiksiz teslim alınması, sözleşmenin imzalatılması
  - Özlük işlerine teslim edilmesi
  - Karşılama ve oryantasyon planının uygulanması için
  - İK departmanına sürecin devredilmesi

 • Raporlama Süreci:

  - Tüm süreçlerin ayrı ayrı veri girişlerinin yapılması
  - Süreçlerde istenilecek özel raporların hazırlanması