Hizmetlerimiz

İşveren Markası Danışmanlığı

EBA - Employer Branding Agency

Civitas EBA, firmalara etkin bir işveren markası olmaya, yeni insan kaynağına ulaşmaya, çalışanların bağlılıklarını arttırmak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik yeni ve farklı yollar önermek; stratejik iletişim projeleri planlamak ve yönetmek amacıyla kuruldu.


Pazarlamanın ünlü P’leri, product (ürün), price (fiyat), place (yer/dağıtım kanalı), promotion (pazarlama iletişimi) karması arasına, son yıllarda beşinci P olarak people (insan) eklendi.

Civitas EBA’nın çalışma konusu olan P’ler: people ve promotion.

Şirketin çalışanıyla iletişimini, tıpkı üretim süreçleri, finansal ya da yapısal süreçler gibi temel bir stratejik fonksiyon olarak ele alır, firmaların insan kaynakları ekiplerinin bir parçası olarak konumlanırız.

Şirketinizin ‘güçlü bir işveren’ olarak algılanması için geleneksel İK uygulamalarının desteklenmesi esasına dayanarak ve çalışanlarınıza güçlü pazarlama araçlarıyla seslenerek ‘işveren markanızı güçlendirecek çözümler’ hazırlarız.